Metsäurakointi Ari Pohjola
metsäkuva

Metsäurakointi

Puunkorjuu, metsurityöt, metsäkuljetus, raivuu, harvennus | Uusikaupunki

Metsäurakointi Ari Pohjolalta saat kokonaisvaltaisia metsäurakoinnin palveluja Uudenkaupungin, Laitilan, Mynämäen, Vehmaan, Taivassalon, Kustavin, Naantalin ja muun Varsinais-Suomen alueella. Vuosien kokemus sekä ajanmukainen keskiraskas kalusto mahdollistavat vaativienkin metsätöiden tekemisen viimeistellysti ja turvallisesti. Metsäurakointipalvelujen laadun takaa työn jatkuva analysointi ja kehittäminen.

Puunkorjuu ja metsurityöt

Puunkorjuu tehdään pääasiassa koneellisesti ja siihen sisältyvät puunkaadon lisäksi harvennushakkuut ja metsäkuljetukset. Puut katkotaan mitta- ja laatuvaatimusten sekä asiakkaan toiveiden mukaisesti, jotta puun runko voidaan hyödyntää parhaalla tavalla.

Metsuritöihin kuuluvat muun muassa raivaussahatyöt, erikoiskohteiden hakkuut sekä esimerkiksi puunkaadot. Metsuritöissä noudatetaan hyvän metsänhoidon kriteereitä.

Raivuutyöt ja harvennukset

Yrityksen metsäpalveluihin kuuluvat myös erilaiset harvennukset ja raivuutyöt niin metsänhoito- kuin esimerkiksi myrsky-, siistimis- ja rakentamistarpeissa. Puuston kasvuolosuhteita parantavia harvennushakkuita tehdään yksilöllisesti kunkin metsän puulajin ja harvennustarpeen mukaan. Niin pienet kuin isot raivuu-urakat sujuvat tehokkaasti keskiraskaan kaluston avulla.