Metsäurakointi Ari Pohjola
metsäkuva

Energiapuunkorjuu

Nuortaimikon ja muun energiapuun korjuu | Uusikaupunki

Energiapuun korjuupalvelumme ovat saatavilla Lokalahden, Uudenkaupungin, Vehmaan, Mynämäen sekä koko Varsinais-Suomen alueella. Koneellisesti tehtävä korjuutyö on osa hyvää metsänhoitoa: nuoren taimikon, risujen ja muun energiapuun harventaminen antaa metsän puustolle paremmat kasvuolosuhteet. Energiapuunkorjuuta voidaan tehdä metsäalueiden lisäksi esimerkiksi pellonreunoissa sekä teiden ja jokien varsilla.

Energiapuunkorjuussa nuori taimikko harvennetaan ja kuljetetaan joko kokorunkona tai karsittuna tien viereen kuivumaan. Vuoden kuluttua kuivunut energiapuu viedään haketettavaksi, jolloin puihin sitoutunut energia saadaan hyödynnettyä.

Kemera-tukea energiapuunkorjuuseen

Yksityiset metsänomistajat saavat valtiolta tukea sellaisiin metsänhoito- ja metsänparannustöihin, jotka ovat yksityistaloudellisesti huonosti kannattavia. Energiapuunkorjuuseen kestävän metsätalouden rahoituslain (Kemera) tukea haetaan työn valmistumisen jälkeen. Tukihakemukseen liitetään toteutusselvitys tehdystä työstä viimeistään kahden kuukauden kuluessa töiden päättymisestä. Tuen myöntää Metsäkeskus. (Lähde ja lisätietoa: www.metsakeskus.fi )